Med "Den Blå Tråd" ønsker Billund IF Håndbold at sætte ord på klubbens værdigrundlag og holdninger.

Vi ønsker, at den bliver vores fælles koncept, som kan give inspiration til såvel erfarne som nye trænere i ungdomsafdelingen. Vi ønsker at sætte spilleren i centrum, så vi sammen sikrer os, at hver spiller hele tiden udvikler sig.

Der er plads til alle i Billund IF Håndbold. Både bredden og eliten. Nogle årgange vil være store og rumme særlig talentfulde og lærenemme spillere. Andre vil være mindre og måske rumme spillere, som kræver længere tid for at lære de samme øvelser. Den Blå Tråd skal forstås således, at de yngste begynder på det laveste niveau. Jo, ældre børnene bliver - jo, flere færdigheder bygger trænerne på.

Den Blå Tråd skal være den gennemgående linje, som ved sæsonstart gør det enkelt for et trænerteam at overtage et hold fra et andet trænerteam. For her i Den Blå Tråd vil alle trænere kunne læse, hvilke øvelser og træning der forventes, at de præsenterer holdene for i løbet af sæsonen. Vi håber, at Den Blå Tråd vil blive opfattet som en hjælp, når hvert trænerteam frit tilrettelægger træningen i dagligdagen.

Vision, mission og målsætning

Værdier og kendetegn

Succeskriterier

Holdninger og principper

Praktiske informationer

Træningsøvelser for de enkelte hold