For at trænerne kan planlægge øvelser og træning på hvert håndboldhold bedst muligt, har bestyrelsen fra sæsonens begyndelse dannet en lang række håndboldhold. Til hvert hold hører en bestemt aldersgruppe.

Alle børn placeres til at begynde med på det hold, hvor de passer ind rent aldersmæssigt. F.eks. begynder et børnehavebarn på fem år sin håndboldtræning på holdet U4 for børnehavebørn i alderen 3-5 år.

Hvis det efter en periode på mindst tre undervisningsgange viser sig, at barnet enten er specielt talentfuldt eller vil få mere ud af og blive gladere for at gå på et hold, som er på et højere niveau end det nuværende, vil det komme an på en konkret vurdering. Vil barnet passe ind på et hold med et højere niveau?

Det er trænerne på barnets grundhold, som foretager vurderingen og herefter tager kontakt til bestyrelsen i Billund Håndbold. Herefter formidler bestyrelsen informationerne videre til trænerne på det hold, hvor barnet skal rykke op på. På den måde bliver de nye trænere informeret om vurderingen og kan modtage barnet på bedste vis.